FANDOM


FRAMMANA/SKICKA BORT ELEMENTAR är ett antal besvärjelser från magiskolan Elementarmagi

Den har skolvärde 9

Det är fysiska besvärjelser

De har en räckvidd på FV*10 rutor per effektgrad.

De har en varaktighet på FV*1 SR per Effektgrad.

Elementarer är en fysisk inkarnation av de fyra primära elementen jord luft eld och vatten, samt de underordnade elementen ljus, mörker köld och värme.Det finns en elemtar för varje element, och varje FRAMMANA/SKICKA BORT-besvärjelse räknas som en egen besvärjelse. Magikern måste alltså lära sig varje besvärjelse separat om hen vill kunna FRAMMANA fler än en typ av elementar.

Elementarer har följande grundegenskaper: PSY 3T6, SMI 3T6, STO 1T6. Varje effektgrad utöver den första ökar PSY och STO med 1T6. SMI påverkas inte av extra effektgrader. STY och KP blir detsamma som STO. Elementarer saknar helt FYS och INT och det krävs hela magikerns uppmärksamhet för att styra elementaren. Elementarer kan påverkas av magi, men är immuna mot gift.

Vill man använda besvärjelsen för att SKICKA BORT ELEMENTAR så kan man bara skicka bort en elementar som är av samma typ som den man kan frammana. Besvärjelsens effektgrad måste övervinna FRAMMANA ELEMENTARS effektgrad på motståndstabellen. Lyckas det försvinner elementaren omedelbart.

Elementarer används främst i strid, och de fungerar regelmässigt som vilka andra varelser som helst.

En gnom är jordens elementar. Det frammanas ur jord, sten, sand eller liknande, vilket det är svårt att inte ha tillgång till om man inte befinner sig väldigt högt ovanför marken i ett väldigt högt torn gjort av något annat än trä, eller i ett luftskepp. En gnom ser ut som en humanoid skapad av sand eller jord. Den kan:

  1. Slåss med sina knytnävar. CL är 6+(2*effektgrad) och skadan 1T4 per effektgrad.
  2. Skadas av materiella, icke-magiska vapen. Anfallaren behöver klara ett PSY slag för att hens vapen inte ska drabbas av lika mycket skada som det gjorde på gnomen.
  3. Hitta en metallfyndighet. Magikern bestämmer vilken typ av metall gnomen ska leta efter och gnomen vet intstinktivt vart närmsta sådan emtall befinner sig och kommer peka i den riktningen.
  4. Förinta en undin. Detta kräver ett motståndsslag: Gnomens effektgrad mot undinens effektgradmotståndstabellen. lyckas slaget förintas undinen.
  5. Ömsesidigt förstöra kroppspoäng hos en salamander samtidigt som den förstör kroppspoäng hos sig själv, tills en av dom förintas.
  6. Förflytta sig max 6 rutor per SR
Tillbaks listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över animism-besvärjelser. Redigera
Till listan över allmänna besvärjelser Redigera
Till listan över mentalism-besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki