FANDOM


FRAMMANA/SKICKA BORT ELEMENTAR är ett antal besvärjelser från magiskolan Elementarmagi

Den har skolvärde 9

Det är fysiska besvärjelser

De har en räckvidd på FV*10 rutor per effektgrad.

De har en varaktighet på FV*1 SR per Effektgrad.

Elementarer är en fysisk inkarnation av de fyra primära elementen jord luft eld och vatten, samt de underordnade elementen ljus, mörker köld och värme.Det finns en elemtar för varje element, och varje FRAMMANA/SKICKA BORT-besvärjelse räknas som en egen besvärjelse. Magikern måste alltså lära sig varje besvärjelse separat om hen vill kunna FRAMMANA fler än en typ av elementar.

Elementarer har följande grundegenskaper: PSY 3T6, SMI 3T6, STO 1T6. Varje effektgrad utöver den första ökar PSY och STO med 1T6. SMI påverkas inte av extra effektgrader. STY och KP blir detsamma som STO. Elementarer saknar helt FYS och INT och det krävs hela magikerns uppmärksamhet för att styra elementaren. Elementarer kan påverkas av magi, men är immuna mot gift.

Vill man använda besvärjelsen för att SKICKA BORT ELEMENTAR så kan man bara skicka bort en elementar som är av samma typ som den man kan frammana. Besvärjelsens effektgrad måste övervinna FRAMMANA ELEMENTARS effektgrad på motståndstabellen. Lyckas det försvinner elementaren omedelbart.

Elementarer används främst i strid, och de fungerar regelmässigt som vilka andra varelser som helst.

En glacial är köldens elementar. Den frammanas ur kyla. Det krävs en temperatur på 0 grader celsius eller lägre för att framkalla den, tillexempel is. Glacialen ser ut som en humanoid med blå hud och vitt hår och skägg. Den kan:

  1. Krama en varelse, vilket ger köldskador: CL=8+Effektgrad , skada=1T4*effektgrad.
  2. Skadas av materiella vapen. Järnvapen drabbas av rost varje gång de träffar glacialen och får därför alltid sitt BV sänkt med 1 för varje träff på glacialen. Eggvapen får dessutom sin skada minskad med 1 för varje träff på glacialen.
  3. Förinta en Salamander. Det krävs ett motståndsslag: Glacialens effektgrad mot salamanderns effektgrad på motståndstabellen.
  4. Inte skadas av köldattacker.
  5. Får dubbel skada av eld eller värme-attacker
  6. Förflytta sig 6 rutor per SR i plusgrader, eller 10 rutor per SR i minusgrader.
  7. Skapa tunnlar genom massiv is eller snö. 1,5 meter hög, 1,5 meter bred och 1,5 meter djup per SR
  8. Kyla ner ett metallvapen så pass att det gör 1T2 extra i skada per effektgrad. För varje effektgrad finns det dock 5% chans att vapnet splittras första gången det används mot någon på grund av nedkylningen. (om det inte är ett mithrilvapen, de splittras aldrig av kyla) nedkylningen varar 1T4+5 SR.
  9. Kyla ner alla levande varelser inom 2 rutors radie. Alla varelser i glacialens närhet måste slå ett FYS-slag. Misslyckas slaget kommer varelsen inte klara av att göra något annat än att flämta av kylan och försöka ta sig bort från glacialen.
  10. Förinta en Therm. Det krävs ett motståndsslag: Glacialens effektgrad mot Thermens Effektgradmotståndstabellen. Lyckas slaget förintas thermen.
Tillbaks listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över animism-besvärjelser. Redigera
Till listan över allmänna besvärjelser Redigera
Till listan över mentalism-besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki