FANDOM


Förflyttning är ett mått på hur snabbt en karaktär kan röra sig.

Exakt innebär siffran som står vid förflyttning hur många rutor en karaktär kan flytta sig under en Stridsrunda. Detta förklaras tydligare i kapitlet om Strid. Nu kan vi nöja oss med att veta att en Ruta är 1,5 meter och en SR är fem sekunder.

För att räkna ut en rollpersons (eller annan karaktärs) förflyttning lägger man ihop STO+FYS+SMI och läser av resultatet i tabellen nedan:


Förflyttning baserad på STO+FYS+SMI
STO +FYS +SMI Förflyttning
0-11 7
12-20 8
21-29 9
30-38 10
39-47 11
48-56 12
57-65 13
66-74 14
75-83 15
84-92 16
+8 +1


Nästa steg i rollpersonsskapandet är särskilda förmågor