FANDOM


Förfalskning är en Sekundär Färdighet i DoD5.

Tjuvar och vissa Lönnmördare får den som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen INT.

Färdigheten förfalskning används när man vill förfalska dokument, passersedlar, namnunderskrifter, sigill m.m. För att kunna göra en förfalskning krävs att man har minst FV-B4 i Läsa/Skriva främmande språk:(Språket som skall förfalskas) och att man har tillgång till det dokument som skall förfalskas i (60-FV i förfalskning) minuter, och dessutom modifieras Färdighetsslaget ytterligare enligt följande:

Modifikationer till att göra en förfalskning
Omständighet Mod. till Förfalskningen
Originalet är en Kejserlig handling el.dyl. -10
Sigill -5
Namnteckning -2
För varje sida som originalet omfattar (ca A4) -1
Förfalskaren har ej tillgång till originalet -5


En person som ser förfalsnkning får en chans att genomskåda den. Personen måste lyckas med ett Perfekt Färdighetsslag mot Finna dolda ting modifierat av förfalskarens Differensvärde och följande modifikationer (och andra modifikationer om SL tycker passar):

Omständighet Mod. för att genomskåda en förfalskning
Den som ser förfalskningen har gjort orginalet +7
Den som ser förfalskningen har tillgång till orginalet +5