FANDOM


Färdighetsvärde förkortas FV

FV är ett mått på hur skicklig en person är på att använda eller utföra en viss handling. I DoD5 befinner sig färdighetsvärdena mellan 0-20 även om det går att ha högre värden.

Färdighetsvärde är det viktigaste siffran att ta hänsyn till när man räknar ut Chans att Lyckas inför ett Färdighetsslag.