FANDOM


Färdighetsvärde förkortas FV

FV är ett mått på hur skicklig en person är på att använda eller utföra en viss handling. I DoD5 befinner sig färdighetsvärdena mellan 0-20 även om det går att ha högre värden.

Färdighetsvärde är det viktigaste siffran att ta hänsyn till när man räknar ut Chans att Lyckas inför ett Färdighetsslag.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki