FANDOM


Ett färdighetsslag är ett tärningsslag som slås varje gång en rollperson eller annan viktig karaktär försöker använda en färdighet för att utföra någor viktigt, spännande, farligt eller roligt och spelarna behöver veta hur bra rollpersonen lyckas eller misslyckas.

Ett färdighetsslag är inte detsamma som ett Grundegenskapsslag eftersom det baseras på färdigheter istället för grundegenskaper, men när ett Grundegenskapsslag skall utföras kan man ändå applicera reglerna på den här sidan och bara byta ut FV mot Grundegenskapsvärdet. 

Det första som ska göras inför ett färdighetsslag är att beräkna CL. Detta utgår alltid från karaktärens FV i den aktuella färdigheten. lägg till eller dra ifrån modifikationer beroende på situationen. Vid vissa färdighetsbeskrivningar finns förslag på passande modifikationer, men SL uppmuntras att hitta på egna modifikationer som passar in. Att räkna ut CL bör i de flesta fall inte ta så lång tid, högst ett par sekunder. Följande tabell kan ge riktlinjer om modifikationer som kan vara passande:

Svårighetsmodifikationer
Svårighetsgrad Modifikation
Mycket lätt +10
lätt +5
normalsvårt 0
svårt -5
mycket svårt -10
så gott som omöjligt -15

Om inga modifikationer är applicerbara blir CL detsamma som FV.

När CL är beräknad slår man 1T20 och hoppas få ett så lågt resultat som möjligt. Oftast kan färdighetsslaget sluta på fyra olika sätt:

Fumlat Redigera

Om färdighetsslaget blir 20 har man Fumlat. De flesta färdighetsbeskrivningar har förslag på vad som händer när färdigheten fumlas, men de som inte har sådana förslag eller om SL inte tycker förslagen passar in så innebär ett fumlat slag sämsta tänkbara resultat. OBS: om CL är högre än 20 och tärningen visar 20 ska man slå om 1T20. om denna tärning visar högre än FV är det ett Fummel, annars är det ett vanligt misslyckande.

Misslyckat Redigera

Om tärninglaget blir lägre än 20 men högre än CL har handlingen misslyckats. Ofta har detta inga särskilda konskvenser förutom att man inte lyckades med man försökte göra, ibland kan det få väldigt ödesdigra konsekvenser, t.ex om man försökte parera ett yxhugg.

Lyckat Redigera

Om tärningslaget är högre än 1 men lägre än eller lika med CL så har handlingen lyckats. Det man försökte uppnå med färdigheten uppnås.

Perfekt Redigera

Om tärningslaget blir 1 så har man lyckats perfekt med handlingen. Vid de flesta färdighetsbeskrivningar står det vad detta innebär, men om det inte står innebär det bästa möjliga resultat för personen som utförde handlingen. OBS: om CL är lägre än 1 skall man slå 1T20 till om första tärningslaget blir 1. Om det andra tärningslaget är lägre än FV så blir slaget perfetl, annars är det bara lyckat.

Kom ihåg! Redigera

Har men FV 1 eller högre så lyckas man alltid om tärningen visar 1 och man misslyckas alltid om tärningen visar 20, oavsett CL.

Om både FV och CL är 20+ kan man bara misslyckas om man slår 20 två gånger i rad. Man kan inte fumla.

Om både FV och CL är 0 eller lägre kan man bara lyckas om man slår 1 två gånger i rad. Man kan inte få perfekt.