FANDOM


Färdigheter är intränade eller inlärda förmågor en karaktär kan använda.

Färdigheter i Drakar och Demoner 5 Redigera

Om du är ute efter listor för färdigheterna i DoD5 så finns de här:

Primära Färdigheter och Sekundära Färdigheter

Färdigheter i Drakar och Demoner 5 Har oftast FV mellan 0 och 20. De kan också ha högre värden än så.

FV visar hur skicklig karaktären är på att använda färdigheten, 1 betyder att karaktären är en total nybörjare, 20 betyder att karaktären är en stor-mästare. När en karaktär försöker använda en färdighet utgår man från karaktärens FV och lägger ibland till ett antal modifikationer beroende på situationen. En karaktär som försöker Klättra på en stege får troligen några plusmodifikationer som gör färdighetsslaget lättare, en karaktär som klättrar i en glaciär utan utrustning får minusmodifikationer som gör färdighetsslaget svårare.

När alla modifikationer lagts till FV så får man fram Chans att lyckas, vilket förkortas CL.

När CL är beräknad slår man 1T20. Detta kallas färdighetsslag. Är tärningslaget lägre än CL så har handlingen lyckats. Är tärningsslaget högre så har handlingen misslyckats.

Primära Färdigheter och Sekundära Färdigheter. Redigera

Primära färdigheter är sådana som nästan alla rollpersoner har tillgång till. Det finns vissa variationer i vilka färdigheter som anses primära, främst beroende på vilken ras rollpersonen är, men för det mesta är alla färdigheter i listan över primära färdigheter tillgängliga för alla rollpersoner, och alla andra karaktärer också för den delen. Primära färdigheter kostar 2 EP att höja ett FV, och det finns ingen gräns för hur högt FV en rollperson får ha i en Primär färdighet. (utom när rollpersonen skapas, då får FV inte överstiga den grundegenskap färdigheten är baserad på)

Sekundär färdigheter är alla andra färdigheter, dvs alla färdigheter som inte är primära eller yrkesfärdigheter. Sekundära färdigheter kostar 5 EP att höja ett FV. FV på en Sekundär färdighet får aldrig vara högre än Grundegenskapen som färdigheten baseras på.

Yrkesfärdigheter Redigera

Alla rollpersoner får genom sitt Yrke möjlighet att göra om tio Sekundära färdigheter till Yrkesfärdigheter, och om spelaren vill så får rollpersonen även spendera BP på att skaffa fler Yrkesfärdigheter. Yrkesfärdigheter är bättre än sekundära färdigheter eftersom de bara kostar 3 EP att höja ett FV, och de finns ingen gräns för hur högt FV får bli i en Yrkesfärdighet. (utom när rollpersonen skapas, då får FV inte överstiga den grundegenskap färdigheten är baserad på)

A- och B-Färdigheter Redigera

De flesta färdigheter är A-färdigheter. dessa kan vi kalla "vanliga" färdigheter. När dessa används utgår man från färdighetens FV, modifierar det enligt situationen för att få fram en CL och slår sedan 1T20 och hoppas att tärningen visar ett lägre resultat än CL för att karaktären ska uppnå det man syftade till.

B-färdigheter är den typ av färdigheter där slumpen spelar liten eller ingen roll. Antingen kan man göra det man försöker göra eller så kan man det inte. Exempelvis färdigheten Tala Främmande språk: Antingen kan man göra sig förstådd eller så kan man det inte.

FV i B-färdigheter räknas fortfarande från 0-20, men för att förenkla det kan man omvandla färdighetsvärdet till ett B-FV enligt följande:

"vanligt" FV till B-FV
FV B-FV Kunskapnivå
0 B0 Karaktären vet inget om ämnet
1-4 B1 Känner endast till det mest grundläggande
5-10 B2 God inblick i de stora dragen, men fortfarande med kunskapsluckor. Behöver slå i böcker för att få veta detaljer
11-15 B3 Välorienterad i de stora dragen. Mindre välkända detaljer och speciella kunskapsområden är fortfarande diffusa. 
16-19 B4 Karaktären är så gott som fullärd, endast detaljer som tros vara glömda för omvärlden ligger utanför kunskapsområdet. Det som finns kvar att lära kommer kräva omfattande forskning. 
20+ B5 Karaktären är helt fullärd. Det finns ingen fråga om ämnet som karaktären inte kan svara på. 

Många B-färdigheter beskriver tydligt vad man kan eller inte kan göra vid de olika B-FV nivåerna. I de fall de inte beskrivs gäller beskrvningen i tabellen ovan.