FANDOM


Ensamträning innebär att en rollperson försöker bli duktigare på någon färdighet eller besvärjelse utan att ha en lärare som kan hjälpa henom. Det är ofta långsamt och svårt eftersom ingen kan påpeka vad du gör för fel. I vanliga fall krävs 8 timmars träning om dagen, i 6 dagar. Tränar man så mycket får man slå ett Grundegenskapslag per vecka, mot den Grundegenskap som färdigheten baseras på.

Tränar man bara sex timmar om dagen får man slå ett Grundegenskapsslag var nionde dag man tränar. Tränar man bara fyra timmar om dagen får man slå ett Grundegenskapsslag var 12:de dag man tränar.

Att träna mer än 8 timmar per dag kommer inte ge några bonusar, och tränar man mindra än 4 timmar per dag så kommer man aldrig få slå något förbättringsslag alls.

Det går inte att Träna under ett pågående äventyr, men det går att träna deltid om man har ett deltidsjobb.

Träna färdigheter Redigera

Förutom tiden måste rollpersonen ha tillgång till nödvändig utrustning, vilket kan variera i svårighet att få tag i. Försöker man träna smide så krävs att man har tillågång till en smedja, försöker man träna vapenfärdigheter krävs att man har tillgång till vapnet i fråga och en lugn tom plats där man inte riskerar att göra illa någon, vill man träna sång behövs bara en lugn plats. Vill man träna en INT-baserad färdighet krävs en bok med mer kunskap om ämnet i än vad rollpersonen redan besitter.

Träna Besvärjelser Redigera

Besvärjelser har alltid tre komponenter som är unika för varje besvärjelse. Ett fysiskt rörelsemönster, några kraftfulla magiska ord och en mental process som frigör magisk energi. Det är främst den mentala processen som är svår att lära sig eftersom den inte riktigt går att beskriva i text eller tal. En lärare kan visa hur denna process genom en slags mental kommunikation, men försöker eleven lära sig en besvärjelse själv så kommer hen behöva en Magisk Kodex (en speciell typ av besvärjelse-bok).

När eleven lyckats studera en kodex i tillräckligt många timmar (se ovan för hur mycket tid som måste spenderas på lärandet) för att få slå ett förbättringsslag får hen naturligtvis göra det, men förbättringsslaget skall slås mot INT och CL för slaget försämras med -1 poäng för varje poäng under 19 rollpersonen har i INT.

Förbättringslaget blir alltså välfigt svårt för en rollperson med låg INT. Vill man slippa räkna finns tabellen här nedan där CL redan är beräknat. 

CL för förbttringsslag för besvärjelser
INT CL
19+ =INT
18 17
17 15
16 13
15 11
14 9
13 7
12 5
11 3
10 1
9 eller lägre 0 (tänk på att en etta på 1T20 alltid räknas som lyckat)

Resultat av förbätringsslagetRedigera

Fumlas Grundegenskapsslaget lär man sig ingenting, och dessutom fördubblas den träning som krävs innan man får lov att slå ett nytt Grundegenskapsslag.

Misslyckas Slaget lär man sig ingenting

Lyckas slaget får man 1T4 EP

Perfektas Slaget får man 1T8 EP.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki