FANDOM


Effektgrader är ett mått på hur kraftfull en besvärjelse är när den kastas. Effektgrader förkortas med E, och skrivs oftast tillsammans med besvärjelsens namn och vilken effektgrad som åsyftas. (Ex BLIXT E5, HELA E3)

När en magiker kastar en besvärjelse måste hen först bestämma vilken Effektgrad besvärjelsen skall ha. För varje effektgrad kommer det kosta magikern ett PSY-poäng, och för varje effektgrad utöver den första kommer CL för besvärjelsen att minska med två. Å andra sidan innebär varje effektgrad att besvärjelsen blir kraftfullare.

Exakt vad som åstadkomms med fler effektgrader beskrivs i respektive besvärjelsebeskrivning.

En magiker kan inte använda högre effektgrader på sina besvärjelser än vad hen har FV i besvärjelsens Magiskola.

Tillbaks till magi Redigera
Källa: Drakar och demoner; femte upplagan