FANDOM


De Edsvurna är de Hängivnas krigare - högresta, hänsynslösa slagskämpar med stora nekrologiska vapen besatta av demoner. Där de drar fram lämnas inte ett grässtrå levande.

Värden för tre typiska Edsvurna
Grundegenskaper Krigare Officer Krigsherre
STY 14 16 18
STO 15 16 17
FYS 14 15 15
SMI 13 13 13
INT 10 12 14
PSY 13 14 14
KAR 10 10 15
KP 15 16 16
SB +1 +1T2 +1T4
Färdigheter FV FV FV
Vapenfärdighet (avstånd) 11 13 15
Vapenfärdighet (avstånd) 11 13 15
Dra Vapen 13 15 17
Finna Dolda Ting 7 9 12
Hoppa 14 14 14
Vapenfärdighet (närstrid) 13 16 19
Vapenfärdighet (närstrid) 11 13 15
Vapenfärdighet (närstrid) 11 13 15
Rida 14 16 18
Slagsmål 11 13 15
Spåra 4 6 10
Strategi 4 10 16
Taktik 5 11 16
Upptäcka fara 6 8 10
Vapenfärdighet (sköld) 8 10 12
Förflyttning L11 L11 L11

Alla Edsvurna bär tunga helrustningar (Abs 8), två närstridsvapen och ett avståndsvapen. Officerarna och krigsherrarna har även nekrologiska tillbehör och utrustning. Ett fåtal lågrankade krigare har fått tillgång till sådan utrustning också, men det är ovanligare. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki