FANDOM


Dubbelhänt är en särskild förmåga i DoD5

En person som kan välja från tillfälle till tillfälle vilken som är hens dominanta hand kallas dubbelhänt. Tillexempel kan en dubbelhänt person välja att hålla sitt vapen i vänsterhanden i strid, men när hen skriver brev använda högerhanden. En dubbelhänt person kan dock inte använda båda händerna samtidigt obehindrat, för att kunna det krävs att man är ambidextriös.

En RP kan bli dubbelhänt, antingen som ett resultat på särskilda förmågor-tabellen eller genom ett slag på Svärdshand-tabellen när man skapar en rollperson.