FANDOM


Drogkunskap är en Sekundär färdighet i DoD5.

Vissa Animister, Elementarmagiker, Mentalister, Munkar och Ärkemagiker får den som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen INT.

Färdigheten Drogkunskap ger Rollpersonen kunskap om hur man framställer brygder med olika allmänna eller magiska effekter, t.ex kärleksbrygder, hårborttagningsmedel, växtfärger, Styrkeörter m.m.

Färdigheten omfattar både hur man tillverkar drogen, men framförallt vart man ska leta för att få tag i ingridienser till drogen.

För att hitta ingridienser behöver RP ge sig ut i ett område där ingridiensen växer. Slå ett färdighetsslag för varje dag som RP söker efter ingridienser. Ett lyckat slag innebär att man finner 1T4 doser av ingridiensen. Ett Perfekt slag innebär att man finner 4T4 doser.

Normalt behöver ingridenserna tillredas i ett laboratorium med mätglas, eld, vatten, speciella ingridienser etc.

Tillbaka till Sekundära Färdigheter Redigera