FANDOM


Dra Vapen är en sekundär färdighet i DoD5

Krigare och Gladiatorer får den som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen SMI.

I normala fall innebär handlingen att "dra vapen" i en stridssituation att kombattanten använder en handling, och sedan inte kan göra mer i den SR. Med färdigheten Dra Vapen kan en person både dra ett vapen och anfalla i samma handling.

Man kan inte ha högre FV i Dra Vapen än man har i den aktuella Vapenfärdigheten.

För att slippa få negativa modifikationer behöver man ha vapnet lätttillgängligt, båda händerna fria, och ganska mycket svängrum omkring sig.