FANDOM


Djurträning är en sekundär färdighet i DoD5.

Vissa Animister får den som yrkesvärdighet.

Den är baserad på grundegenskapen PSY.

Djurträning har flera underfärdigheter som man måste lära sig separat. Underfärdigheterna är för varje djurart, ex Djurträning:hästar, Djurträning: Hundar, Djurträning:Rovfåglar etc.

Färdigheten används när man försöker lära djuret ett trick eller en konst, eller om man försöker lära djuret att vara lydigt. Används även för att rida in hästar eller andra riddjur, eller för att träna upp jäkthundar eller jaktfåglar.

För att lära ett djur något krävs att man tränar djuret lika många veckor som (20-djurets INT). Varje vecka som djuret tränas skall man slå ett färdighetsslag. Om slaget lyckas varje vecka kommer den tiden som planerats till träningen hållas, dvs en vecka i träningsprogrammet är avklarat.

Om slaget Misslyckas en vecka kommer djuret inte ha lärt sig något den här veckan. Veckan har vart bortkastad och man behöver träna en vecka till för att kompensera den förlorade veckan.

Om slaget Perfektas en vecka kommer djuret lära sig mer och snabbare än planerat. Ett perfekt slag innebär att djuret lär sig lika mycket som den normalt hade lärt dig på 3 veckor.

Ett Fumlat slag innebär att djuret helt glömmer allt den hittils lärt sig. Träningen måste börjas om från början.