FANDOM


Djurhelning är en Sekundär färdighet i DoD5.

Vissa Animister får den som yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen INT.

Djurhelning fungerar i princip som färdigheten Läkekonst, fast den används på djur istället för humanoider. Man behöver lära sig en underfärdighet för varje djurart man vill kunna hela, ex Djurhelning:Hästar, Djurhelning:hundar eller Djurhelning:Sekudor.

Har man en djurhelningsfärdighet som Yrkesfärdighet kommer alla Djurhelningsfärdigheter räknas som Yrkesfärdigheter även om FV i dom är 0.