FANDOM


Dimalver som Rollpersoner Redigera

Dimalver som SLP:er Redigera

Dimalver är storvuxna, ståtliga, respektingivande och allmänt illa omtyckta för sin arrogans och högdragenhet. De själva tycker inte särskilt mycket om staden Chronopia heller. I Dimalvernas ögon är Chronopia en degenererad, smutsig, bullrande håla utan någon som helst kultur, förfining eller omsorg. De dimalver som finns i Chronopia är oftast bara på tillfälligt besök (kanske bara ett par hundra år eller så), och livnör sig oftast som hantverkare, forskare, köpmän eller lärare.

Värden för en typisk Dimalv
Grundegenskap GV
STY 15
STO 18
FYS 14
SMI 13
INT 15
PSY 20
KAR 15
KP 16
SB +1T4
Färdigheter FV
Administration 15
Vapenfärdighet (avstånd) 17
Vapenfärdighet (avstånd) 19
Finna dolda ting 14
Dra vapen 16
Geografi 16
Hoppa 14
Klättra 13
Köpslå 13
Lärdomsfärdighet 12
Lärdomsfärdighet 16
Lärdomsfärdighet 20
Magiskola 14
Vapenfärdighet (närstrid) 19
Vapenfärdighet (närstrid) 17
Vapenfärdighet (närstrid) 15
Vapenfärdighet (närstrid) 15
Sjunga 22
Spela instrument 16
Spela instrument 10
Spåra 16
Upptäcka fara 19
Zoologi 14
Alla tillgängliga besvärjelser 10+1T6
Övertala 19
Förflyttning L11

Dimalver har generellt den utrustning de behöver. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki