FANDOM


Dans är en Sekundär färdighet i DoD5.

Gycklare får den som yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen SMI.

Denna färdighet omfattar både hovdanser, folkdanser och ceremoniella danser.

Färdigheten kan användas för att höja dansarens KAR i en åskådares ögon. (Inom rimliga gränser, att gå in i en butik och dra en jigg innan man börjar köpslå om ett riddjur kommer bara att framstå som konstigt)

I vanliga fall behöver man inte slå färdighetsslag för färdigheten, men om man vill bedöma kvaliten på dansen kan det vara läge att göra det.