FANDOM


Chans att Lyckas förkortas CL.

Chans att lyckas är ett värde som ska beräknas inför varje Färdighetsslag eller Grundegenskapsslag. När en färdighet, eller grundegenskap skall användas utgår man ifrån dess FV eller Grundegenskapsvärde och modifierar detta baserat på den rådande situationen. (Tillexempel, om en RP simmar i väldigt stömt vatten lägger man till en negativ modifikation till RPns FV i simma, för att visa att det är svårare än vanligt.) Resultatet efter att alla modifikationer lagts till är Chans att Lyckas; CL.

CL behöver i regel bara beräknas för A-färdigheter, men ibland kan det vara läge att räkna ut CL och göra färdighetsslag även för B-färdigheter.