FANDOM


Brytvärde förkortas BV.

Brytvärde är ett mått på hur robust och slagtålig ett närstridsvapen eller sköld är. Om ett vapen/sköld tar emot en väldigt hård smäll kan det hända att BV sjunker, och om vapnets/sköldens BV når 0 kommer det gå sönder och bli obrukbart.

BV kan normalt sänkas på två olika sätt:

  1. Om en attack Misslyckas och försvararen ändå väljer att parera anfallet (och lyckas med pareringen), så ska anfallaren ändå slå normal skada (med SB och allt). Om anfallarens skada är högre än anfallarens vapens BV så minskas BV med den överskjutande skadan. Om BV når 0 går vapnet sönder så pass att det blir obrukbart. EX: en mycket stark högländare anfaller en fiende med en Spikklubba. Anfallaet Misslyckas, och fienden parerar anfallet med sin sköld. Höglandaren slår skada för både vapnet (1T6+1) och sin SB (1T2) och resultaten blir så mycket som 9 skada. Spikklubban har 7 i BV, vilket är 2 poäng lägre än vad skadan blev, så spikklubbans BV sänks med 2 poäng, till 5. Spikklubban kommer nu vara mindre robust och mycket lättare att slå sönder, tyvärr.
  2. Om anfallarens attack Lyckas och försvararens parering Lyckas, slår anfallaren normal skada, med SB. Om skadan blir högre än försvararens vapen/skölds BV så minskas BV för vapnet/skölden med den överskjutande skadan. Om BV når 0 kommer vapnet/skölden bli obrukbart och försvararen kommer dessutom träffas av anfallet. Hen får ta emot skadan som inte absorberades av vapnet/skölden -1.

Laga brytväde Redigera

Om man vill kan man använda färdigheten Hantverk:Smide för att förstärka BV. En smed kan inte höja ett BV till mer än vad smeden har i Hantverk:Smide, och är smeden inte en mästare kan hen inte höja BV till mer än vad vapnet hade från början när det skapades.

Projektilvapen Redigera

Projektivapen är inte byggda för att kunna ta emot smällar eller pareras med. Om man måste kan man räkna med att projektilvapen har BV 1, vilket innebär att de går sönder av nästan vilket anfall som helst.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki