FANDOM


Besvärjelser är formaliserad magi, som en magiker kan använda för att påverka sin omvärld.

Besvärjelser är indelade i magiskolor, och en magiker behöver lära sig hantera en magiskola för att kunna hantera dess besvärjelser.

Här finns listor över de olika magiskolornas besvärjelser:

Lista över allmänna besvärjelser

Lista över animism-besvärjelser

Lista över elementarmagiska besvärjelser

Lista över mentalism-besvärjelser

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki