FANDOM


Besvärjelser är formaliserad magi, som en magiker kan använda för att påverka sin omvärld.

Besvärjelser är indelade i magiskolor, och en magiker behöver lära sig hantera en magiskola för att kunna hantera dess besvärjelser.

Här finns listor över de olika magiskolornas besvärjelser:

Lista över allmänna besvärjelser

Lista över animism-besvärjelser

Lista över elementarmagiska besvärjelser

Lista över mentalism-besvärjelser