FANDOM


Baschanser är de lägsta möjliga FV som en karaktär kan ha beroende på sina GE.

En rollperson får Baschanser i sina Primära färdigheter och sina yrkesfärdigheter, men inga baschanser i sekundära färdigheter eller besvärjelser.

När du skapar en rollperson och ska räkna ut dina baschanser bör du börja med att skriva ner dina Primära Färdigheter och yrkesfärdigheter på sitt rollformulär

Dina Yrkesfärdigheter bör du ha skrivit ner på ditt rollformulär när du valde yrke.

Dina primära färdigheter kan variera en smula, men generellt gäller det att de färdigheter som står i listan över primära färdigheter är primära färdigheter för alla rollpersoner. De färdigheter som avviker för just din rollperson bör du ha antecknat under skapandets gång.

Alla färdigheter är baserade på en GE. Alla färdigheter som är baserade på samma GE kommer att ha samma Baschans. Om din karaktär till exempel har 16 i SMI kommer alla SMI-baserade färdigheter få en baschans på 3.


Baschanstabellen
GE Baschans
1-3 0
4-8 1
9-12 2
13-16 3
17-20 4
21+ 5


Nästa steg i rollpersonsskapandet är att köpa färdigheter

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki