FANDOM


Bakgrundspoäng (förkortas BP) och är en typ av poäng som används när du skapar en rollperson i Drakar & Demoner.

En vanlig rollperson får till en början 125 BP. I några av modulerna till Drakar & Demoner föreslås det att en rollperson kan börja med 150 BP eller 175 BP för att kunna skapa en rollperson som är "bättre" än vanliga personer.

BP ska användas vid ett flertal tillfällen i rollpersonsskapandet, nämligen följande:

Ras

Skaffa fler yrkesfärdigheter

Grundegenskaper

Särskilda förmågor

Svärdshand

Social stånd

Startkapital

Att köpa färdigheter

Ingen av dessa steg "kräver" att du spenderar BP, men det är starkt rekommenderat att du gör det. Speciellt vid grundegenskaper är det nyttigt att spendera en del BP för att skapa en rollperson som inte är väldigt svag inom alla områden.

Nästa steg i skapandet av en rollperson är Ras.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki