FANDOM


B-färdigheter är den typ av färdigheter där slumpen spelar liten eller ingen roll. Antingen kan man göra det man försöker göra eller så kan man det inte. Exempelvis färdigheten Tala Främmande språk: Antingen kan man göra sig förstådd eller så kan man det inte.

FV i B-färdigheter räknas fortfarande från 0-20, men för att förenkla det kan man omvandla färdighetsvärdet till ett B-FV enligt följande:

"vanligt" FV till B-FV
FV B-FV Kunskapnivå
0 B0 Karaktären vet inget om ämnet
1-4 B1 Känner endast till det mest grundläggande
5-10 B2 God inblick i de stora dragen, men fortfarande med kunskapsluckor. Behöver slå i böcker för att få veta detaljer
11-15 B3 Välorienterad i de stora dragen. Mindre välkända detaljer och speciella kunskapsområden är fortfarande diffusa. 
16-19 B4 Karaktären är så gott som fullärd, endast detaljer som tros vara glömda för omvärlden ligger utanför kunskapsområdet. Det som finns kvar att lära kommer kräva omfattande forskning. 
20+ B5 Karaktären är helt fullärd. Det finns ingen fråga om ämnet som karaktären inte kan svara på. 

Många B-färdigheter beskriver tydligt vad man kan eller inte kan göra vid de olika B-FV nivåerna. I de fall de inte beskrivs gäller beskrvningen i tabellen ovan.