FANDOM


B-Färdighetsvärde är det värde man får när man räknar om FV för en B-Färdighet. Det är så gott som alltid ett värde mellan 0-5, där 0 betyder fullkomligt okunnighet om ämnet, och 5 innebär att man är en mästare i ämnet.

Se artikeln B-färdigheter för mer information.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki