FANDOM


Bärsärkagång är en Sekundär färdighet i DoD5.

Den är baserad på Grundegenskapen PSY.

Bärsärkagång räknas som en Primär färdighet för Troll. Reglerna för bärsärkagång skiljer sig åt för Troll och för alla andra raser.

Bärsärkagång för icke-troll Redigera

Med Färdigheten Bärsärkagång kan en person frivilligt försätta sig i ett vettlöst raseri. Personen släpper alla spärrar och tankar på sin egen säkerhet för att fullkomligt gå upp i att krossa sina fiender till varje pris så snart som möjligt.

Slå ett färdighetsslag för bärsärkagång när personen vill försätta sig själv i bärsärk.

Om slaget lyckas kommer personen tappa kontrollen över sig själv och vettlöst anfalla närmsta fiende. Bärsärken kan endast använda närstridsvapen. Alla anfall som träffar gör normal skada +1T6 och bärsärken får dessutom göra ett extra anfall sist i varje SR.

En bärsärk kan inte parera anfall, inte ens med en sköld.

En bärsärk påverkas heller inte av skador förräns de blir kritiska skador. Om KP i en kroppsdel når 0 kommer bärsärken tvingas slå ett färdighetsslag för Bärsärkagång. Lyckas slaget så blir bärsärken "normal" igen med allt vad det innebär. Misslyckas slaget fortsätter bärsärkagången med den kritiska skadan.

Om alla fiender flyr eller sätts ur stridbart skick kommer bärsärken tvingas slå ett färdighetsslag mot bärsärkagång. Misslyckas detta slag kommer bärsärken att svimma och vara avsvimmad i lika många minuter som Differensvärdet. Lyckas slaget kommer bärsärken att förfölja de flyende FYS antal SR. Om det inte finns någon att förfölja kommer bärsärken att ge sig på de redan fallna fienderna i FYS antal SR. Efter denna tid kommer bärsärken lugna sig och bli "normal" igen.

Bärsärkagång för troll Redigera

Troll får bärsärkagång som primär färdighet och får dessutom +5 FV i det. Troll kan aldrig välja att gå bärsärkagång, utan det är helt enkelt nåt som händer när trollet blir tillräckligt upprörd över nånting.

När trollet blir tillräckligt retad eller tillräckligt anfallen eller liknande (SL får avgöra från person till person och från fall till fall vad som är "tillräckligt") skall ett färdighetsslag för bärsärkagång slås. Lyckas slaget får spelaren välja om hen vill gå bärsärkagång eller inte. Misslyckas slaget så går trollet bärsärkagång och gör sitt yttersta för att krossa personen som gjort trollet upprörd. Trollet anfaller bara den som gjort henom upprörd, och lugnar ner sig så fort denna person är "borta" (om personen lyckas fly eller slås ner) . Troll behöver inte slå något tärningslag för att lugna ner sig, och behöver inte vänta några stridsrundor innan de kan lugna sig. Troll Skall heller inte slå för att lugna sig om de drabbas av kritiska skador. De fortsätter bärsärkagången tills deras fiende är försvunnen, nedslagen eller om trollet själv slås medvetslös.