FANDOM


Avväpna är en sekundär färdighet i DoD5.

Gladiatorer får den som yrkesfärdighet.

Den är baserad på GE SMI.

Färdigheten anvnds för att slå ett vapen ur händerna på en fiende. Det kravs att man själv har ett lämpligt redskap i sina egna händer, tillexempel ett annat vapen.

CL modifieras av skillnaden mellan de båda kombattanternas STY.

Om färdighetsslaget Perfektas kommer fiendens vapen att flyga 1T3+1 meter bort i slumpmässig riktning, och dessutom kommer fienden att knuffas omkull och bli liggande.

Om färdighetsslaget Lyckas kommer fiendens vapen att slås ur hens händer och flyga 1T3+1 meter bort i en slumpmässig rikting.

Om färdighetensslaget Misslyckas händer ingenting, utom att man slösat bort en handling.

Om färdighetsslaget Fumlas kommer man att tappa sitt eget vapen eller redskap 1T3+1 meter bort.