FANDOM


När en spelare vill att hens rollperson skall skapa en ny besvärjelse blir steg ett att spelaren och spelledaren kommer överens om vad exakt besvärjelsen skall användas till, vad den gör, vilka effekter den har, hur lång räckvidd och varaktighet den har, osv.

Steg två är att komma överens om vilken magiskola besvärjelsen tillhör och ett Skolvärde för besvärjelsen. Detta kan vara det svåraste eftersom det inte finns några tydliga regler för hur detta skall gå till utöver det uppenbara att avancerade besvärjelser skall ha högre Skolvärde än enkla. Läs igenom listorna på befintliga besvärjelser och utgå från dessa när ni bestämmer vilket Skolvärde den nya besvärjelsen skall ha. Vill man göra en variant av en befintlig besvärjelse går detta till på samma sätt, och det blir oftast enklare att enas om ett rimligt Skolvärde för den nya besvärjelsen.

Steg tre är att kontrollera att rollpersonens FV i Magistudier är högre än besvärjelsens Skolvärde. Är det inte högre måste FV i Magistudier höjas innan rollpersonen kan börja forska fram besvärjelsen.

Steg fyra är att rollpersonen börjar experimentera för att få ordning på sin nya besvärjelse. Detta kräver att rollpersonen har tillgång till ett laboratorium med tillräckligt med magisk utrustning: Magiska pergament, Demonblod, Draktårar, Basiliskskinn och andra magiska material som behövs för att nedteckna magiska runor och bibehålla den magiska kraften i runorna. Att forska fram en ny besvärjelse, eller variant av en befintlig besvärjelse tar två veckor per Skolvärde. Efter varje tvåveckorsperiod behöver Rollpersonen Lyckas mot ett Färdighetsslag för besvärjelsens magiskola. Misslyckas Färdighetsslaget har de senaste två veckorna varit bortkastade, och det kommer krävas två veckors arbete till för att komma ikapp. (ex: att skapa en besvärjelse med SV 14 kommer ta minst 28 veckor. Om rollpersonen misslyckas med något av färdighetsslagen mot sin magiskola under den period som krävs för att skapa besvärjelsen kommer det ta längre tid. )

Steg fem, när rollpersonen lyckats med alla färdighetsslag mot Magiskolan och tillräckligt med tid har laghts ner på forskandet kommer besvärjelsen vara färdig. Rollpersonen får FV 5+1T10 i den nya besvärjelsen.

Tillbaks till magi Redigera
Källa: Drakar och demoner femte utgåvan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki