FANDOM


Det enklaste sättet för en spelare att se till att hens rollperson kan använda magi är att välja ett av magiker-Yrkena när rollpersonen skapas.

Näst enklaste alternativet är att välja ett annat Yrke och köpa en Magiskola som Yrkesfärdighet när man får möjlighet att Skaffa fler yrkesfärdigheter.

Sista och mest osäkra alternativet är att inte välja något magiker-yrke, inte köpa några magiskolor som extra yrkesfärdigheter och helt enkelt hoppas att man klarar Magiförmågeslaget.

Gör man något av dessa under rollpersonsskapandet kommer rollpersonen ha Magiförmåga och ha möjligheten att lära sig magiskolor, och därmed även besvärjelser.

En magiskola som yrkesfärdighet innebär att rollpersonen får BC som vanligt i magiskolan. Kan man Magiskolor när rollpersonen skapas får man även möjlighet att lära sig allmänna besvärjelser och besvärjelser ur den eller de magiskolor man har som yrkesfärdigheter.

Viktigt att minnas är att man aldrig någonsin kan lära sig en besvärjelse som har högre Skolvärde är man har FV i besvärjelsens magiskola. Allmänna besvärjelser räknas som de tillhör samma magiskola som magikern har BÄST FV i. (Ex: en Ärkemagiker som har animism FV 12, Elementarmagi FV 9 och mentalism FV 3 kan lära sig allmänna besvärjelser som har Skolvärde 12 eller lägre.)

En specialregel för ärkemagiker är att dessa personer ALDRIG kan ha högre FV i en Magiskola än vad hen har i INT även om magiskolan är en Yrkesfärdighet.

Tillbaka till magi.

Källa: Drakar och demoner femte utgåvan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki