FANDOM


När du skapar en rollperson behöver du bestämma vilka färdigheter din RP är skicklig på att använda. Du kommer att tilldelas en mängd Erfarenhetspoäng baserat på din ålder och på eventeulla BP du har kvar.


Räkna ut erfarenhetspoängRedigera

Ta först reda på mängden Erfarenhetspoäng du får från din ålder med hjälp av följande tabell. 

Erfarenhetstabellen
Ålder -20 21-45 46-60 61-80 81-200 200-1000 1000-5000 5000+
EP 150 175 200 225 250 300 400 500

Skriv ner mängden EP på ett kladdpapper. 

Om du har några BP kvar kan du multiplicera dessa med 5 och använda resultatet som extra EP

Köpa färdigheterRedigera

När du har din totala mängd EP uträknad och klar är det dags att börja köpa färdighetsvärden (och besvärjelser om du är en magiker.) 

EP kostnader för olika färdigheterRedigera

Att höja ett FV med ett snäpp (eller poäng) kostar olika mycket beroende på om det är en primär , yrkes -, eller sekundär färdighet, samt om det är en magiskola eller stridskonst. Att höja FV för en primär färdighet kostar 2 EP , att höja FV för en yrkesfärdighet kostar 3 EP , att höja färdighetsvärdet för en sekundär färdighet kostar 5 EP . Om färdigheten ifråga är en magiskola, så kostar den 3 EP per höjning om det är en yrkesfärdighet (som alla yrkesfärdigheter) men är Magiskolan en sekundär färdighet kostar den hela 20 EP per höjning.

Maximala FVRedigera

En färdighet kan från början inte ha ett FV som är högre en GE-värdet som färdigheten är baserad på. När rollpersonen senare är i spel kan primära och yrkesfärdigheter höjas hur högt som helst, men sekundära färdigheter kan aldrig bli högre än GE-värdet de är baserade på. Att köpa besvärjelser kräver först att du har tillräckligt högt FV i den Magiskolan som besvärjelsen tillhör. Exempelvis har du FV 9 i mentalism kan du bara lära dig mentalism -besvärjelser som har skolvärde på 9 eller lägre. När du väl har tillräckligt högt FV i den aktuella magiskolan kan du börja spendera EP på besvärjelsen du vill lära dig. Besvärjelsens  EP kostnad är detsamma som dess (skolvärde/3+1). 

Kostnaderna för att höja de olika typerna av färdigheter sammanfattas i tabellen nedan. 


EP-kostnader för olika färdigheter
Typ av färdighet EP-Kostnad för att FV med 1 poäng Max FV
Primär Färdighet 2 EP GE-värdet*
Yrkesfärdighet 3 EP GE-värdet*
Sekundär färdighet 5 EP GE-värdet
Magiskola 3 / 20 EP Var.
Besvärjelse Varierar PSY
Stridskonst Unikt sätt, se Sidan för Stridskonst SMI
EP-kostnader för besvärjelser
Skolvärde EP-kostnad för att höja FV med 1
1-3 2
4-6 3
7-9 4
10-12 5
13-15 6
16-18 7
19-21 8
varje extra +3 +1LathundRedigera

Följande lathund är gjord för att förenkla köpandet av av färdigheter. för att använda den: Ta först reda på hur mycket FV du har i en färdighet som du vill höja (det har du förhoppningsvis skrivit på ditt Rollformulär) Hitta det värdet i den vänstra kolumnen. Följ värdets rad till kolumnen för det FV du vill köpa. Multiplicera värdet i skärningspunkten med kostnaden för färdighetstypen det är du vill höja. 


Lathund för att köpa färdigheter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 1 2 3 4 5 6 7 8
14 1 2 3 4 5 6 7
15 1 2 3 4 5 6
16 1 2 3 4 5
17 1 2 3 4
18 1 2 3
19 1 2
20 1


Nästa steg i att rollpersonsskapandet är utseende och personlig bakgrund