FANDOM


När en spelare vill att hens Rollperson ska använda en besvärjelse går det till på så gott som samma sätt som när man använder en färdighet med ett färdighetsslag. Detta kan dock kallas ett Besvärjelseslag eftersom det är en besvärjelse man använder och inte en färdighet.

Utgå från FV i Besvärjelsen och modifiera sedan detta värde för att få fram en CL, slå sedan en 1T20 och om resultatet är lägre eller lika med CL får besvärjelsen avsedd effekt. Det går också att Fumla, misslyckas och perfekta besvärjelseslag, precis som färdighetsslag eller grundegenskapsslag. Den vanligaste modifikationen är att CL sänks med två poäng för varje Effektgrad utvöver den första. (en ELD E1 innebär ingen sänkning på CL, men en ELD E3 innebär en minskning på -4 till CL)

När en magiker använder en besvärjelse använder hen kraft från sitt eget Psyke, vilket kommer trötta ut magikern. Regeltekniskt innebär detta att man måste spendera en PSY-poäng för varje effektgrad en besvärjelse har när man kastar den. En magiker som använder sitt sista PSY-poäng och alltså hamnar på 0 eller lägre PSY dör. Dock så kan en riktigt desperat magiker använda en Självmordsattack med magi.

De flesta besvärjelser tar en SR att kasta. Magikern behöver under denna tid utföra särskilda gester, uttala vissa magiska formler och kanalisera den magiska kraften genom sitt psyke på ett speciellt sätt. Detta har oftast betydelse i strider: om en spelare vill att hens magiker-rollperson skall kasta en besvärjelse börjar magikern utföra de rörelser och annat som krävs för att besvärjelsen skall fungera, och NÄSTA SR kommer besvärjelsens effekter igång (Om spelaren lyckas med besvärjelseslaget)

Vissa besvärjelser är Kvicka vilket innebär att de går snabbare att kasta än en vanlig besvärjelse. Dessa besvärjelser får sin effekt i samma SR som spelaren vill att hens magiker-rollperson skall kasta besvärjelsen (och lyckas med besvärjelseslaget)

När ett besvärjelseslag slås kan man läsa av resultaten på samma sätt som när man läsaer av resultaten för Färdighetsslag.

Perfekt slag: Om en besvärjelse lyckas perfekt så har den avsedd effekt, och ibland lite bättre än avsedd effekt. Besvärjelser som orsakar direkt fysisk skada kommer orsaka maximal skada utan att försvararen får tillgodogöra sig någon ABS från rustning eller liknande. De flesta besvärjelse-beskrivningar innehåller information om vad som händer när besvärjelseslaget perfektas. Dessutom kommer magikern bara förbruka HÄLFTEN av de PSY- poäng som besvärjelsen normalt skulle gjort. (avrundat uppåt, och allra minst 1 poäng)

Lyckat slag: Besvärjelsen har helt enkelt avsedd effekt, och magikern spenderar lika många PSY-poäng som besvärjelsens effektgrader.

Misslyckat slag: Besvärjelsen gör ingenting och magikern blir av med 1 PSY-poäng.

Fumlat slag: Om magikern fumlar med sitt besvärjelseslag kommer hen behöva slå ett slag på Snedtändningstabellen. Dessutom förlorar hen lika många PSY-poäng som besvärjelsen skulle ha kostat om den lyckats.

Tillbaka till magi Redigera
Källa: Drakar och demoner; femte upplagan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki