FANDOM


Astrologi är en sekundär färdighet i DoD5.

Vissa Elementarmagiker får den som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på grundegenskapen INT.

Färdigheten används för att förutspå framtiden genom att läsa av himlakropparnas rörelser. Informationen man får fram beror väldigt mycket på SL. Färdighetsslag slås alltid dolt för spelaren.

Information man oftast kan få fram är levnadsöden, (om man vet exakt tid och plats för födseln), När det kan tänkas vara en gynnsam tidpunkt att ge sig ut på en resa, När det kan vara ett gynnsamt tillfälle att starta ett krig, när det kan vara riskfritt att framkalla en demon och liknande information.

Man kan inte få information av typen "borde vi gå åt höger eller vänster i den här labyrinten"

Ett Perfekt Färdighetsslag ger mycket och detaljerad information, oftast mer information än vad som efterfrågades.

Ett Lyckat Färdighetsslag innebär att man får korrekt informatione, även om informationen kanske är lite luddig och otydlig.

Ett Misslyckat färdighetsslag innebär att man inte får någon information alls.

Ett Fumlat färdighetsslag innebär att man får felaktig information, som rollpersonen dessutom är fullkomligt övertygad att den stämmer.