FANDOM


Det finns i grova drag två sorters strider: Närstrider och avståndsstrider. De fungerar regemässigt snarlikt. En person som blir anfallen i avståndsstrid kan inte parera anfall, men hen kan söka skydd. En person i närstid kan normalt bara utför en handling; Anfalla eller parera, om personen har ett vapen. Om en person i närstrid har ett vapen och en sköld, så kan hen utföra ett anfall OCH en Parering. En person i närstrid som har två vapen kan antingen anfalla två gånger, parera två gånger eller utföra ett anfall och en parering. En person i närstrid utan vapen kan utföra två anfall med båda sina knytnävar, eller ett anfall med en spark.

Om kämparna kan utföra två handlingar i en strid kommer den första handlingen att ske på den normala turordningen i rundan, och handling nummer två sker sist i rundan, men fortfarande i turordning om fler personer har två handlingar.

Närstrid Redigera

I närstrid får man utföra ett anfall vilket man gör med ett Färdighetsslag för sin vapenfärdighet, slagsmål eller stridskonst, beroende på vad man anfaller med. Detta förbrukar en av anfallarens handlingar. Försvararen får därefter (om hen vill) försöka parera anfallet med hjälp av ett vapen eller en sköld om hen har något sådant. Försvararen får göra ett färdighetsslag för sin vapenfärdighet, omedelbart, även om det inte är försvararens tur i Stridsrundan. Detta kommer förbruka en av försvararens handlingar. Tänk på att de flesta karaktärer bara har en eller två handlingarSR. En försvarare som bara har en handling som parerar kommer gå miste om sin chans att anfalla senare i rundan.

För att kunna anfalla med ett närstridsvapen krävs det normalt att motståndaren står i rutan intill dig. Vissa extra långa närstridsvapen, t.ex spjut, hillebarder eller liknande kan användas för att anfalla fiender några rutor längre bort.

Avståndsstrid Redigera

Avståndsstrid är inte så komplicerat. Anfallaren slår ett färdighetsslag för sin vapenfärdighet, och lyckas slaget så träffar man. Projektilvapen kan inte pareras. Kastvapen kan pareras om försvararen har en sköld och ser att vapnet kastas. Det måste finna minst en ruta mellan skytten och den hen försöker träffa.

Söka Skydd Redigera

En karaktär som är rädd för att hen kommer bli beskjuten av ett avståndsvapen under en SR kan om hen vill Söka skydd bakom något passande, t.ex en bardisk, en stor sten, ett träd, ett bord eller något annat bra. Den som söker skydd får inte göra några andra handlingar denna runda. För att lyckas söka skydd behöver karaktären slå ett SMI-slag, som kan modifieras av hur bra skydd det finns att tillgå. När och om skytten senare skjuter mot personen i skydd kommer skyttens CL sänkas med -1 för varje ruta mellan skytten och personen i skydd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki