FANDOM


Ambidextriös är en förmåga i DoD5.

Att vara imbidextriös innebär att man kan använda båda sina händer samtidigt, att båda händerna kan vara dominanta samtidigt. Man kan tillexempel skriva två olika brev samtidigt.

Den största regelmässiga fördelen med att vara ambidextriös är för karaktärer som slåss mycket. Färdigheten Två Vapen kommer alltid ha som sämst (och bäst) FV som det sämsta enskilda Vapenfärdighetens FV i Två Vapen-kombinationen.

En Rollperson kan bli ambidextriös antingen geom tursamma slag på Särskilda förmågor-tabellen eller slag på svärdshands-tabellen när rollpersonen skapas.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki