FANDOM


Alkemi är en sekundär färdighet i DoD5.

Vissa Elementarmagiker får den som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen INT.

Alkemister är Chronopias motsvarighet till verkligehetens kemister och fysiker. De har kunskaper som krävs för att ta fram alkemiska brygder och elixir.

Färdigheten beskrivs på s47 i magikerns handbok.

En rollperson kan inte ha högre FV i Alkemi än vad hen har i Läsa/Skriva.