FANDOM


Akrobatik är en sekundär färdighet i DoD5.

Gycklare, lönnmördare, tjuvar och vissa Barder får denna färdighet som yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen SMI.

Det är en B-Färdighet.

Akrobatik omfattar saker som att gå på lina, klättra på väggar, gå på händer, svinga sig i rep, osv. Manövrer som är omöjliga för en otränad person, och som dessutom får ganska smärtsamma konsekvenser om man misslyckas med dom, så man använder dom inte om man inte är säker på att man kan hantera dom.

En akrobat kan falla (SMI + FV i akrobatik)*2 dm utan att ta någon skada. Faller hen längre får man dra av den sträckan från den totala fallskadan.

En akrobat kan om hen får ta sats hoppa (FV i Akrobatik + SMI + 10) dm högt, med en volt över hindret. Satsen behöver vara minst dubbel så lång som hoppet är högt.

Under lugna omständigheter behöver en akrobat inte slå några Färdighetsslag, men om hen blir beskjuten eller utsatt för andra hemskheter kan hen behöva slå ett tärningslag för att inte falla och göra sig illa (Fallskada reduceras i dessa fall inte)

Akrobatik lärs ut i följande steg

FV-B0 (FV0) Ingenting

Det är absolut livsfarligt att försöka sig på någon form av akrobatik.

FV-B1 (FV1-4) Nybörjare

Man kan gå på händer och landa på fötterna om man faller.

FV-B2 (FV5-10) Tränad

Akrobaten kan göra stavhopp som blir (stavens höjd+FV i Akrobatik) dm höga.

Akrobaten kan göra längdhopp som blir lika långa som när man använder Färdigheten Hoppa + FV i Akrobatik.

Hen kan hjula och slå volter.

Hen kan gå armgång på ett grovt rep.

FV-B3 (FV11-15) Kunnig

Akrobaten kan klättra på rep och stegar utan problem. Akrobaten kan gå på spänd lina och svinga sig i lianer. Kan utföra enkla trapetstekniker och manövrer i luften, t.ex volter.

Akrobaten kan utföra enkla akrobatiska manövrer från hästryggen. CL för dessa blir medelvärdet av FV i Rida och Akrobatik

FV-B4 (16-19) Erfaren

Akrobaten kan klättra uppför lodräta ytor om det finnsfärsten för händer och fötter. Akrobaten behärskar många trapetskonster. Dessutom kan akrobaten nu ännu fler och mer komplicerade konster från hästryggen, tillexempel klättra runt magen på hästen i full gallopp eller slå volter på hästryggen.

FV-B5 (20+) Mästare

Mästaren kan så gott som alla akrobatiska trick man akn komma på. Använt sunt förnuft.