FANDOM


ASTRALVAPEN är ett antal besvärjelser från magiskolan Elementarmagi

Den har skolvärde 10

Det är en fysisk besvärjelser

Den har en räckvidd på FV/2 rutor per effektgrad.

Den har en varaktighet på FV*1 SR per Effektgrad.

Besvärjelsen ASTRALVAPEN skapar ett vapen av (nästan) valfri typ i händerna antingen på magikern själv, eller i händerna på någon annan som befinner sig inom räckvidden för besvärjelsen. Vapnet som skapas måste dock vara ett eggvapen av något slag för att kunna skada en fiende, rena krossvapen kommer inte kunna påverka en fiende alls. Astralvapnet som skapas kommer bestå av en blåskimrande energi. Det krävs en effektgrad som ett verkligt vapen av samma typ skulle ha vägt, man använder samma vapenfärdighet som man skulle ha använt för ett verkligt vapen av samma typ, astralvapnet kommer göra 2 poäng lägre skada än ett vanligt vapen, och det kommer inte att väga någonting. Astralvapen är såklart magiska vapen och kan därför användas mot varelser som normalt bara skadas av magiska vapen.

Tillbaks listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över animism-besvärjelser. Redigera
Till listan över allmänna besvärjelser Redigera
Till listan över mentalism-besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki