FANDOM


Övertala är en primär färdighet i DoD5.

Den är baserad på grundegenskapen KAR.

Färdigheten används när man försöker övertyga en person att göra något som den egentligen inte vill. När spelaren kommit på något bra övertalningsargument får spelaren slå färdighetsslaget, men SL bestämmer CL dolt. Jämför båda personernas INT, resultatet blir modifikationen till CL i Övertala. Andra faktorer kan också modifiera slaget, tillexempel om personen försöker övertalas att göra något väldigt farligt eller förbjudet, om personen som blir övertalad är ovanligt principfast etc... Använd sunt förnuft.

Om slaget lyckas eller Perfektas kommer personen som övertalas gå med på förslaget.

Om slaget Misslyckas får man försöka EN gång till med -5 på CL. Misslyckas även detta försök kommer det inte gå att övertyga personen.

om Slaget Fumlas så kommer personen vägra utföra vad det nu är den försöker bli övertalad till. Beroende på personen och situationen kommer den reagera på olika sätt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki