FANDOM


ÖRTRANKOR är en Besvärjelse ur magiskolan Animism.

Den har skolvärde 6

Det är en fysisk besvärjelse

Den har ett unikt sätt att beräkna räckvidd.

Dess har en varaktighet på FV*1 SR per effektgrad.

Besvärjelsen ÖRTRANKOR framkallar först en handfull magiska frön i magikerns hand. Magikern kan sedan kasta dessa frön på en person i sin närhet (inom (STY+SMI)/2 rutor). Kastet lyckas alltid eftersom fröna magiskt söker sig till magikerns mål. När fröna träffar målet växer det genast ut en mängd grenar ur fröna som snärjer målet och håller fast det.

Det krävs en Effektgrad per 10 STO hos målet för att rankorna ska kunna hålla fast målet. Räcker effektgraderna inte till kan målet röra sig som vanligt utan problem, öven om en eller annan ranka hänger fast vid hens kropp.

Om en person blir snärjd i rankorna får hen försöka bryta sig loss en gång per SR. Detta görs med ett motståndsslag med den snärjda personens STY mot rankornas "motståndspoäng". Motståndspoängen räknas ut på detta sätt: (Effektgrad*10)-(den snärjdes STO). Sätt värdena mot varandra på Motståndstabellen, men den snärjdes STY som aktiv. Om den snärjde höll i en dolk eller liknande kort hugg-vapen kan det ge en liten bonus till STY, t.ex 1-5. Lyckas slaget innebär det att den snärjde sliter sönder rankorna.

När varaktigheten för besvärjelsen går ut möglar rankorna bort på några sekunder och försvinner. Om magikern inte slänger iväg fröna försvinner dessa ändå när varaktigheten går ut.

Tillbaks till listan över animism-besvärjelser Redigera
Till Listan över allmänna besvärjelser Redigera
till listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över mentalism-besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki