FANDOM


Din rollpersons ålder påverkar Grundegenskaps-modifikationer, Extra BP och Startkapital.

Det första som måste bestämmas är vilken "livsfas" din rollperson befinner sig i. Livsfaserna kallas "Ung", "vuxen", "medelålders", "gammal" och "uråldrig".

Beroende på vilken ras din rollperson är så kan åldern variera väldigt mycket. Till exempel anses inte alver ens vara vuxna förrns de är 150 eller 200 år gamla, samtidigt som gobliner äldre än 65 år gamla knappt existerar. 

När du bestämmer din ålder, välj då en siffra mellan de som anges i din önskade livsfas för den ras du vill spela. Notera att alver har ingen högsta ålder, de kan bli hur gamla som helst. 

Det kan vara värt att se efter vad din faktiska ålder ger dig för bonusar i form av extra BP och Startkapital


Livsfastabellen
Ras Ung Vuxen Medelålders gammal Uråldrig
Dimalv 16-200 201-800 801-3000 3000-7000 7000+
Drakonit 30-50 51-70 71-90 91-110 111-150
Dvärg 25-40 41-155 151-250 251-400 401-600
Goblin 8-15 16-25 26-35 36-45 46-65
Halvalv 30-40 41-70 71-100 101-130 131-300
Högländare 15-20 21-45 46-60 61-70 71-125
Ljusalv 16-200 201-800 301-3000 3000-7000 7000+
Människa 12-20 21-45 46-60 61-70 71-100
Orch 12-18 19-30 31-40 41-50 51-75
Stadsalv 16-150 151-750 751-2500 2500-5000 5000+
Troll 15-18 19-30 31-40 41-50 51-75
Wongos 20-30 31-60 61-75 76-100 101-150


Åldern sätter spår i en persons kropp. Beroende på vilken livsfas en rollperson är i behöver Grundegenskaperna modifieras ytterligare. Dessa modifikationer läggs till eller dras ifrån de modifikationer som redan finns på grund av ditt val av ras. Anteckna de nya modifikationerna i närheten av Grundegenskaps-fältet på Rollformuläret

Livsfasens påverkan på Grundegenskaper
GE Ung Vuxen Medelålders Gammal Uråldrig
STY -1 0 0 -2 -4
FYS +2 0 -1 -4 -8
SMI +2 0 -1 -2 -4
INT 0 0 +1 +2 +4
PSY -3 0 +2 +5 +7
KAR 0 0 0 +2 +2
STO 0 0 0 0 0


En äldre rollperson har såklart mer erfarenhet än en ung rollperson. Ju längre en person lever desto mer hinner personen uppleva. I det här fallet har alver och andra långlivade varelser en stor fördel. Ju högre den faktiska åldern på rollpersonen är desto mer BP får hen nu tillbaks, och dessutom kommer hen få ett högre startkapital och senare även fler Erfarenhetspoäng när det är dags att höja färdigheterna

Extra BP och startkapital pga faktisk ålder
Ålder -20 21-45 46-60 61-80 81-200 200-1000 1000-5000 5000+
Extra BP 0 0 +5 +10 +15 +20 +30 +50
Startkapital *0,5 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7

Höj genast din mängd BP Och anteckna Multipeln för startkapital vid Pengar på Rollformuläret


Nästa steg i rollpersonsskapandet är att välja Yrke