FANDOM


Ärkemagiker är ett yrke i DoD5.

Ärkemagiker är på sätt och vis både de starkaste och de svagaste magikerna i Chronopia. Ärkemagiker kan lära sig att använda hur många magiskolor som helst, men de kommer aldrig kunna bli lika skickliga i en specifik magiskola som mer specialiserade magiker.

Yrkesförmåga Redigera

Ärkemagiker behöver inte slå något magiförmågeslag för att kunna lära sig magiskolor. Dessutom kan en ärkemagiker aldrig ha högra FV i en magiskola än vad de har i INT, även om magiskolan är en Yrkesfärdighet

Yrkesfärdigheter Edit Redigera

Ärkemagikern är det enda yrket som inte får en valfri färdighet som yrkesfärdighet.

Vill du inte spela en Ärkemagiker kan du välja ett annat yrke

Vill du spela en ärkemagiker kan du gå vidare till nästa del i rollpersonsskapandet, nämligen att skaffa fler yrkesfärdigheter